Ελληνική αρχική σελίδα » Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Ιπποκράτους 15

106 79 Αθήνα

210 3688220

Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΟΦΠΑ)

Ιπποκράτους 15

106 79 Αθήνα

210 3688205

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Πανεπιστημιούπολη

210 7275549

210 7275554

Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ

Φιλοσοφική Σχολή Εξωτερικός χώρος

210 7277803

210 7277808

Τμήμα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων Γραφείο Σωκράτης / Erasmus

Πανεπιστημίου 30

106 79 Αθήνα

210 3689713

210 3689714

∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Φιλοσοφική Σχολή

6ος όροφος Κυψέλη 626

210 7277971

210 7277972

∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Ιπποκράτους 7

2ος όροφος

106 79 Αθήνα

210 3613261

2103688204

2103688266

Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γραφείο Α22 Πανεπιστημιούπολη

210 7275220

210 7275214

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας

210 7277554

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιπποκράτους 15

10679 Αθήνα

210 3688221

210 3688240

Γραμματείας των φοιτητικών Εστιών

Πανεπιστημιούπολη

210 7258723