Ελληνική αρχική σελίδα » Πρόγραμμα CIVIS

CIVIS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

CIVIS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

    European Civic University

 

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» - CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο του Erasmus +.  Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Οι στόχοι της συνεργασίας αυτής μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύου, ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, ενίσχυση των ερευνητικών δεσμών μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κινήτρων για κοινά έργα, ενίσχυση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων κ.α.

Από τα 11 Πανεπιστήμια, τα οποία περιλαμβάνονται μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο δίκτυο, στους τομείς των σλαβολογικών σπουδών το Τμήμα μας έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τα παρακάτω 8 Πανεπιστήμια:

1.       Aix - Marseille Université (Aix-en-Provence και Μασσαλία, Γαλλία):

https://www.univ-amu.fr/index.php/en/public/exchange-program-0;

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/aix-marseille-universite

2.       Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο):

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/universite-libre-de-bruxelles

3.       Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία):

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/university-of-bucharest

4.       Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία):

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/stockholms-universitet

5.       Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Τούμπινγκεν, Γερμανία):

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/eberhard-karls-universitat-tubingen

6.       University of Glasgow (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο):

 https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/university-of-glasgow

7.       Paris Lodron University of Salzburg (Σάλτζμπουργκ, Αυστρία)

https://civis.eu/en/about-civis/universities/paris-lodron-university-of-salzburg

8.       Université de Lausanne (Λωζάνη, Ελβετία)

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/university-of-lausanne

 

Επιτροπή Τμήματος για το Πρόγραμμα CIVIS:

N. Παπαστρατηγάκης (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος) papastratiga[at]slavstud.uoa[dot]gr

Ε. Μίνεβα perun[at]slavstud.uoa[dot]gr

Ε. Σαρτόρι esartori[at]slavstud.uoa[dot]gr

Α. Παπαγεωργίου agpapageo[at]slavstud.uoa[dot]gr

Παυλίνα Παρθενίου (Διοικητικός Υπάλληλος) ppartheniou[at]uoa[dot]gr


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα του δικτύου CIVIS:  https://civis.eu/el

Ιστοσελίδα του δικτύου CIVIS, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

PROGRAMME OF STUDIES WITH ECTS (2023-24)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ CIVIS, ERASMUS ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (2023-2024) 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών προσφέρει τα κάτωθι αναγραφόμενα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία διδάσκονται σε γλώσσες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Ελληνικής, σε εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες CIVIS, ERASMUS και άλλους/ες αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες ανταλλαγών των διεθνών διμερών συμφωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

(715101) Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙΙ      

Γλώσσα διδασκαλίας: Βουλγαρική

Εξάμηνο: Ε΄ / Χειμερινό

ECTS: 4

(716101) Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός IV       

Γλώσσα διδασκαλίας: Βουλγαρική

Εξάμηνο: ΣΤ΄ / Εαρινό

ECTS: 4

(717101) Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός V        

Γλώσσα διδασκαλίας: Βουλγαρική

Εξάμηνο: Ζ΄ / Χειμερινό

ECTS: 4

(718101) Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός VI

Γλώσσα διδασκαλίας: Βουλγαρική

Εξάμηνο: Η΄ / Εαρινό

ECTS: 4

Ανακοινώσει/Αιτήσεις: