Ελληνική αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 625, 6ος όροφος TK 15784 Ζωγράφου 

 Ώρες Γραμματείας

Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων https://eprotocol.uoa.gr/    secr[at]slavstud,uoa[dot]gr

Τηλέφωνα και email

  • Μαρία Μπαλαφούτη (Γραμματέας)

   ► Επικοινωνία: Γραφείο 625, 6ος όροφος, τηλ.: 2107277482, e-mail:  mbalafouti[at]uoa[dot]gr

                                                                                                             

  • Γιώργος Κολιάτσας (Διοικητικός Υπάλληλος)

   ► Επικοινωνία: Γραφείο 625, 6ος όροφος, τηλ.: 2107277430, e-mail:  gkoliatsas[at]slavstud.uoa[dot]gr

 

  • Παυλίνα Παρθενίου (Διοικητικός Υπάλληλος)

   ► Επικοινωνία: Γραφείο 625, 6ος όροφος, τηλ.: 2107277826 e-mail:  ppartheniou[at]uoa[dot]gr