Ελληνική αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου κτίριο φιλοσοφική γραφείο 626

TK 15784 Ζωγράφου 

Ώρες Γραμματείας

Τηλέφωνα και email

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email

Σοφία Μαϊκίδου    (Γραμματέας)

2107277429  smaik[at]slavstud.uoa[dot]gr
Slavic Studies Secretariat FAX 2107277405  secr[at]slavstud.uoa[dot]gr
Γεώργιος Κολιάτσας (Διοικητικός Υπάλληλος) 2107277430 gkoliatsas[at]slavstud.uoa[dot]gr
Μαρία Μπαλαφούτη  (Διοικητικός Υπάλληλος) 2107277482 mbalafouti[at]uoa[dot]gr 
Μάρθα Παπαμικρούλη (Βιβλιοθηκονόμος)   marthapapam[at]slavstud.uoa[dot]gr