Ελληνική αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » VPN

Υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων (VPN)

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων. Η υπηρεσία αυτή υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, άρα και ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρονται στους χρήστες του ιδρύματος μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι οι εξής:

Ασφαλής πρόσβαση στις υποδομές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από απομακρυσμένα δίκτυα.

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL).

Δυνατότητα πρόσβασης στους προσωπικούς υπολογιστές, μέσω τοπικού δικτύου.

Υλοποίηση, Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, είναι να έχετε ήδη δικτυακό λογαριασμό στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Σε περίπτωση που δεν έχετε εγγραφεί στις Νέες Δικτυακές Υπηρεσίες μπορείτε να το κάνετε μέσω των αντίστοιχων σελίδων.

Αναλυτικές Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης

Βρίσκονται στην παρακάτω σελίδα