Ελληνική αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » My-studies

Πιστοποιητικό Ασφαλείας

 

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ασφαλείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Η εγκατάστασή του είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ, αφού εγγυάται την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων με αυτό, την ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων) και αποτρέπει τη διαρροή των προσωπικών κωδικών σας.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε από την παρακάτω διεύθυνση

http://email.uoa.gr/help/uoa/