Ελληνική αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Σε μία εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, η εξοικείωση των φοιτητών με τα πεδία και τις απαιτήσεις του μελλοντικού τους επαγγελματικού χώρου κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγματικότητας και των σύγχρονων αναγκών των φοιτητών, το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, προχωρά στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

H "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού, συμβάλλοντας έτσι στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Υλοποίηση

Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς που ασχολούνται με θέματα:

- Ιστορίας και Πολιτισμού

- Γλώσσας, φιλολογίας και γλωσσολογίας

- Οικονομίας, Διεθνών Σχέσεων

με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητές και να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ένας σημαντικός αριθμος φοιτητών του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών θα εργασθεί στους επιλεγμένους φορείς για τέσσερεις μήνες, κατά την διάρκεια των οποίων θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον αρμόδιο για τη συνολική εποπτεία των φοιτητών επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

Eπικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τυχόν απορίες ή ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

praktiki[at]slavstud.uoa[dot]gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διέυθυνση https://grapas.uoa.gr/

Eπιστημονικός Υπεύθυνος

Πάνος Σοφούλης, Aναπληρωτής καθηγητής (pansophoulis[at]slavstud.uoa[dot]gr)

Νέος εσωτερικός κανονισμός πρακτικής άσκηση

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποτελέσματα πρακτικής άσκησης επιλογής φοιτητών