Ελληνική αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Διαχείριση Φοιτητικών Παραπόνων

Διαχείριση Φοιτητικών Παραπόνων

Με γνώμονα τις αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας, την ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τη συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών παρέχει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της έγγραφης διατύπωσης παραπόνων που άπτονται των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.