Ελληνική αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Επιτροπές του Τμήματος

Επιτροπές του Τμήματος

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΕΛΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Γ.Σ

 

Εκπροσώπηση του τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών

 

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος (τακτικό μέλος)

Ερασμία- Λουϊζα Σταυροπούλου Καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας (αναπληρωματικό μέλος)

 

 

06-06-2011

 

Επιτροπή πιστωτικών μονάδων ECTS

 

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου - Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος

Πανανός - Φίλιππος Σοφούλης Λέκτορας του τμήματος

 

12-12-2011

 

 

 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 

Φώτης Δημητρακόπουλος Καθηγητής του τμήματος Φιλολογίας (Πρόεδρος του τμήματος )

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης Καθηγητής του τμήματος Φιλολογίας

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου - Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος

Όλγα Αλεξανδροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος

Πανανός - Φίλιππος Σοφούλης   Λέκτορας του τμήματος

 

 

 

 

 

25-05-2012

Προγράμματα ERASMUS

 

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου - Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος

12-12-2011

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος στον ΕΛΚΕ

 

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος  (Πρόεδρος του τμήματος )

 

04-07-2016

 

 

Επιτροπή για την επίλυση προβλημάτων Προγράμματος Σπουδών

 

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης Καθηγητής του τμήματος Φιλολογίας

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου - Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος

 

 

12-12-2011

Σύμβουλος Σπουδών για τους ΦμεΑ

 

Ελένη Στεργιοπούλου Καθηγήτρια του τμήματος (τακτικό μέλος)

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου - Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος (αναπληρωματικό μέλος)

12-12-2011