Ελληνική αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Φυσιογνωμία του Τμήματος

Χαρακτήρας και στόχοι του Τμήματος

Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύμφωνα και με το Π.Δ. ίδρυσης του Τμήματος, τις Γλώσσες, τις Λογοτεχνίες, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλαβικών λαών.

Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Ανατολικών, Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται η κατεύθυνση) και έχει τον τίτλο: «Πτυχίο Τμήματος Σλαβικών Σπουδών».

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαμήνων. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που επιθυμούν.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δίνεται έμφαση στη Ρωσική γλώσσα. Από τα επόμενα εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις προσφερόμενες γλώσσες, οι οποίες στην πρώτη φάση είναι οι ακόλουθες: Βουλγαρική, Ουκρανική,Πολωνική. Στο άμεσο μέλλον θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος η Σερβική/Κροατική και η Τσεχική.

Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποβάλλουν προς κρίση διπλωματική εργασία σε μάθημα επιλογής τους.

Ο φοιτητής για την απόκτηση πτυχίου θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε πενήντα τρία (53) μαθήματα, (τριάντα έξι (36) υποχρεωτικά, δεκατρία (13) επιλεγόμενα, τρία εργαστηριακά μαθήματα (3) και μία (1) πτυχιακή εργασία) και να έχει συμπληρώσει 244 πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα είναι τρίωρα. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται υποχρεωτικά έξι μαθήματα . Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων των τεσσάρων ετών ανέρχεται σε πενήντα τρία (53). Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα τα πέντε από τα έξι μαθήματα είναι προκαθορισμένα. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ένα έκτο μάθημα μεταξύ των εκάστοτε προσφερομένων μαθημάτων επιλογής (σύνολο 42). Στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα υπάρχουν δύο μαθήματα επιλογής, το ένα όμως από αυτά υποχρεωτικά είναι δεύτερη σλαβική γλώσσα, η οποία επίσης επιλέγεται μεταξύ των εκάστοτε προσφερομένων γλωσσών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών συνεργάζεται με όλα τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής