Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδηλώσεις » Η Ρωσική Λογοτεχνία και η διεπαφή της με άλλες εθνικές λογοτεχνίες της Ευρώπης

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

  • Η Ρωσική Λογοτεχνία και η διεπαφή της με άλλες εθνικές λογοτεχνίες της Ευρώπης

Το Συνέδριο αποσκοπεί στην εξέταση και ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ρωσικής λογοτεχνίας και άλλων εθνικών λογοτεχνιών της Ευρώπης.

Οι εργασίες του προγραμματίζονται σε δυο ενότητες:

  • Οι επιδράσεις που η ρωσική λογοτεχνία άσκησε σε άλλες εθνικές λογοτεχνίες της Ευρώπης
  • Οι επιδράσεις που η ρωσική λογοτεχνία δέχτηκε από άλλες εθνικές λογοτεχνίες της Ευρώπης